Načítání...

SH-MC

Minecraft survival server
Jak a proč SH-MC?

VIP Výhody

Info o platbách pomocí SMS zde

 • Editace armor standů zdarma (/ast)
 • Hlavy různých bloků a věcí v /heads
 • Možnost použít barvy v chatu (/kit barvy)
 • Možnost dávat odkazy (URL) do chatu
 • Smazání inventáře pomocí /ci
 • Použití /blocks převede ingoty na bloky
 • Příkaz /depth ukáže hloubku
 • Příkaz /ec otevře vaši ender chestu
 • Příkaz /getpos vypíše vaši pozici (X,Y,Z,..)
 • Příkazem /hat si dáte věc v ruce na hlavu
 • Příkazem /me zpráva můžete psát zvláštní zprávy
 • Psát také odkazy (URL) do msg
 • Příkazem /near zjistíte hráče blízko vás
 • Příkazem /ptime si nastavíte čas (pouze vizuálně)
 • Příkazem /pweather si nastavíte počasí (pouze vizuálně)
 • Příkaz /seen nick vám řekne poslední připojení hráče
 • Máte 5x home (/sethome)
 • Můžete se portovat na home, tpa atp. bez prodlevy (okamžitě)
 • Na teleport na home nemáte žádný cooldown (čekací doba)
 • Pomocí /tpahere nick můžete zažádat hráče o port k vám
 • Příkazem /tptoggle si vypnete teleporty na sebe
 • Pomocí /wb otevřete workbench (crafting table)
 • Teleportace na residence a /randomtp je rychlejší
 • Máte několik speciálních věcí ve /voteshop (delší létání a výhodnější, lepší efekty atp.)
 • Zároveň dostáváte každý den bonus k létání 30 minut (hráč nemá žádný bonus) a limit létání je 10 hodin (místo 2 hodin)
 • Můžete si nastavit vlastní traily v létání, pomocí /fly trails
 • Můžete si také nastavit vlastní rychlost létání (třeba menší na přesnost) s /fly speed X (kde X je číslo 0 až 1, například 0.2)
 • Můžete zjistit obecné info serveru (TPS, vytížení RAM) pomocí /lag
 • Máte maximálně 5 residencí, o velikosti 193×193 bloků, nekonečno subzone (res v res)
 • Přístup na plný server (připojíte se i při plném serveru)